Home » Výhody členství

Výhody členství

  • Všechna virtuální města společně spolupracují na projektech
  • Virtuální města si vzájmně pomáhají
  • Virtuální města spolu konzultují problematiku webů, práva, šablon apod.
  • Každé virtuální město dostane email [název města]@unievm.tk
  • Malá virtuální města se mohou obracet se dotazy na naše pracovníky z Nového Gowllanov, v. m.
  • Všechna virtuální města mezi sebou diskutují ve fóru
  • A mnoho dalšího…
„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“ Oscar Wilde